ארבעת מימדי הקיום האנושי

ארבעת המימדים לפי אמילי ון דרזן, הוגה אקזיסטנציאליסטית ידועה, הם התמות האוניברסליות אותן פוגש כל אדם במהלך חייו. מיקומו והתנהלותו בכל מימד, יוצרת את גישתו לחיים. רצוי שנימצא במיקום מאוזן על פני כל מימד, על מנת לחיות בשלום עם עצמנו וסביבתנו. 

הממד הפיזי 

על מנת לשרוד, חייב אדם מישהו שימלא את צרכיו. מי שצרכיו הבסיסיים לא יסופקו , ימצא עצמו במוד הישרדותי כל חייו, ללא קשר למציאות האמתית שלו באותה נקודת זמן. המימד הפיזי זה מאופיין במיקוד על העבר,

 באלמנט האדמה ובחיבור לשורשים. בממד זה נע האדם בין בריאות לחולי, בין שמחה לדכדוך ובין תחושת ביטחון קיומי לבין חוסר ביטחון ואמון בעצמו, באחרים ובעולם. 

העובדה הקיומית היא שיש סופיות לחיים. גופנו יתכלה בסוף דרכו, כמו כל דבר אחר בטבע. מה שחשוב עבורנו הוא איך לחיות בין שני הקצוות - מהלידה למוות. 

הממד הרגשי-חברתי

מימד קיומי זה מתנהל בהווה ובו נעים בין תחושת השייכות לבדידות הקיומית, בין הרצוי לדחוי, בין הקבלה החברתית לפגיעה הרגשית. 

המימד מאופיין באש ומים, הכוחות המנוגדים שיכולים להתלקח לחיונית גדולה או לכיבוי הקיום הרגשי. על האדם למצוא את האיזון בין חיבור לאנשים ממקום של בחירה אותנטית ועוצמתית לבין חיבור ממקום נזקק, מרצה או נוקשה וכוחני. 

אנשים שצלחו את הממד הפיזי בהצלחה, ייצרו שיתופי פעולה הדדיים עם אחרים ויתפקדו היטב במימד הרגשי-חברתי. 

הממד הפסיכולוגי-חשיבתי

אם בממד הפיזי התחלנו את חיינו ללא שליטה גדולה במצב הנתון, ובממד הרגשי-חברתי בצענו בחירות לגבי מיקומנו בחברה, הרי שבממד הפסיכולוגי-חשיבתי אנו מנהלים דיאלוג מתמיד בין הרציונלי (המחשבות) לאמוציונלי (המהות הפסיכולוגית). 

מימד זה הוא בזמן עתיד ומאופיין באלמנט האוויר שהוא אכן בלתי יציב, משתנה, מהיר זמני ומבלבל. המרחב הוא ביני לבין עצמי, מתוך שאיפה לייצר לעצמי זהות שתייצג אותי עד כמה שניתן מצד אחד, ותהיה חופשיה להשתנות יחד איתי מצד שני. חשוב שנדע שגם אם נהגנו בדרך מסוימת בעבר, היא לא הכרח עבורנו בעתיד. 

הממד הרוחני

גם אם אנו מרוצים ממיקומנו על פני הממדים הקודמים, יש לנו הזדמנות, לברר מה חשוב לנו בחיים,  לבנות מערכת אמונות וערכים משלנו ולפעול אל מעבר לעצמנו, לטובת "משהו" נרחב יותר. מכיוון שאין לנו משמעות מוכתבת מבחוץ, עלינו לייצר אותה עבורנו. 

בלעדיה, אנו נידונים לדכדוך, לריק קיומי ולתחושה של "זה הכל?". מלת המפתח במימד זה היא חיבוראל מעבר לעולם, מעבר לחושים ולרגשות, מעבר לקהילתנו הקטנה. בחיבור מסוג זה, נצא מעצמנו למען מטרה נעלה יותר ובכך נעשיר את הקיום היומיומי שלנו, של אחרים ושל העולם. 

?באיזה מימד או מימדים יש לכם אתגרים